Đổi các đơn vị

August 4, 2010  
Thư mục 6.Tin " HOT "

Tổ chức Tea Break , Tiệc trà

Bảng Đối Chiếu Các Đơn Vị Đo Lường

——————————————————–
Nhiệt Độ
——————————————————–
Độ Fahrenheit (F) Độ Celsius (C)
100° 38°
150° 66°
200° 95°
250° 120°
300° 150°
350° 180°
400° 200°
450° 230°
500° 260°

——————————————————–
Dung Tích
——————————————————–
¼ cup = 63 ml = 2 oz.
½ cup = 125 ml = 4 oz
1 cup = 250 ml = 8 oz.
1 lít = 33.8 oz = 1.1 qt = 4¼ cup
1 gal = 3.8 lít
1 MC = 1 tbsp. = 15 ml. = 1 muỗng canh
1 mc = 1 tsp. = 5 ml. = 1 muỗng cà phê
1 muỗng sành VN = 2 MC

——————————————————–
Trọng Lượng
——————————————————–
1 lb. = 454 grams = 16 oz
1 kg = 2.2 lbs

qua tang

Comments

1 Ý kiến viết “Đổi các đơn vị”

  1. Nguyen thi thanh thuy cho September 19th, 2013 4:46 pm

    1 cup = 250 ml = 8 oz (oz nghia la gi?)

Viết ý kiến của bạn...