Tỉa hoa ớt

June 29, 2012  
Thư mục 7.Gia đình

Tổ chức Tea Break , Tiệc trà

Giới thiệu các bạn cách hoa trang trí từ ớt

1.Cắt một miếng hình tam giác từ da của ớt ở gần dưới cùng của ớt dài khoảng 1 cm.2. Cắt một miếng hình tam giác từ da của ớt bên cạnh  đầu tiên.

3. Cắt lát hình tam giác từ da của ớt tất cả các con đường xung quanh gần dưới cùng của ớt.

4. Cắt lát tiếp theo hình tam giác ở giữa và hai lát dưới đây.

5. Tiếp tục này khoảng ớt.

6. Tiếp tục cắt lát theo cách này tất cả các cách để đầu của ớt.

7. Đặt ớt trong nước rất lạnh và xem các lát cong.

8. Ớt thành phẩm chạm khắc trông giống như một bông hoa Kiriboon.

qua tang

Comments

Viết ý kiến của bạn...